Beskrivelse af bestyrelsens arbejde

Som bestyrelsesmedlem i Hedensted Gymnastikforening arbejder vi for at give alle gymnaster en god oplevelse. Det vil sige gymnastiske udfordringer på alderssvarende niveau – fællesskab og en rar atmosfære. Som bestyrelse er det vores opgave at give instruktører og hjælpetræner mulighed for at leve op til dette.Vi er en økonomisk sund forening, der ligger vægt på at skabe gode rammer for gymnastikken.

 Formand

 • Instruktør- og bestyrelsesmapper
 • Kurser
 • Aktivitets støtte
 • Pr
 • kontakt til Kommune
 • Redskaber
 • Lokaleleje
 • Nøglekartotek

Næstformand

 • Formandens højre hånd
 • Sponsorsøgning
 • Mødeindkaldelse

Kasserer

 • Opkræve kontingent (og ajourføre medlemsregister)
 • Betale regninger
 • Have ansvar for foreningens pengemæssige beholdninger
 • Administrere bilag
 • Bogføre indtægter og udgifter

Bestyrelsesmedlem

 • Foreningstøj
 • Webadministrator
 • Marketings matr.
 • Diverse Ah hoc opgaver

Sekretær

 • Referent
 • Kontakt til presse
 • Annoncering