Hedensted Gymnastikforening ● Træningssted: Byhallen, Østerled 8 ● 8722 Hedensted
+45 21 83 84 28
hgf@hedenstedgf.dk

Beskrivelse af bestyrelsens arbejde

Beskrivelse af bestyrelsens arbejde

Som bestyrelsesmedlem i Hedensted Gymnastikforening arbejder vi for at give alle gymnaster en god oplevelse. Det vil sige gymnastiske udfordringer på alderssvarende niveau – fællesskab og en rar atmosfære. Som bestyrelse er det vores opgave at give instruktører og hjælpetræner mulighed for at leve op til dette.Vi er en økonomisk sund forening, der ligger vægt på at skabe gode rammer for gymnastikken.

  Formand

   ● Instruktør- og bestyrelsesmapper
   ● Kurser
   ● Aktivitets støtte
   ● PR
   ● kontakt til Kommune
   ● Foreningsnetværk
   ● Lokaleleje
   ● Nøglekartotek

  Næstformand    ● Formandens højre hånd
   ● Webadministrator
   ● Foreningstøj samt opvisningstøj

  Kasserer    ● Opkræve kontingent (og ajourføre medlemsregister)
   ● Betale regninger
   ● Have ansvar for foreningens pengemæssige beholdninger
   ● Administrere bilag
   ● Bogføre indtægter og udgifter

  Sponsor- og Redskabsansvarlig    ● Søge sponsorater
   ●Vedligehold mm. af redskaber

  Bestyrelsesmedlem

   ● Diverse Ad Hoc Opgaver

  Sekretær    ● Referent
   ● Kontakt til presse
   ● Mødeindkaldelse