Hedensted Gymnastikforening ● Træningssted: Byhallen, Østerled 8 ● 8722 Hedensted
+45 21 83 84 28
hgf@hedenstedgf.dk

Bestyrelsen

Kort om bestyrelsen

Vi er en økonomisk sund forening, der ligger vægt på at skabe gode rammer for gymnastikken.
Bestyrelsen består af 5 personer: formand, næstformand, kasserer, sekretær og et menigt bestyrelsesmedlem. Der afholdes generalforsamling hvert år i oktober. Formanden og det menige bestyrelsesmedlem er på valg i de lige år, næstformand, kasserer og sekretær er på valg i de ulige år. Derforuden vælges der hvert år 2 suppleanter, om hver vælges for et år ad gangen. Foreningen har 2 revisorer, disse vælges på generalforsamlingen for 2 år af gangen, således at 1 revisor er på valg hvert år.

Som bestyrelsesmedlem i Hedensted Gymnastikforening arbejder vi for at give alle gymnaster en god oplevelse. Det vil sige gymnastiske udfordringer på alderssvarende niveau – fællesskab og en rar atmosfære. Som bestyrelse er det vores opgave at give instruktører og hjælpetræner mulighed for at leve op til dette.